Wilnis Klopt werkt aan behoud en verbetering van ons hele dorp als een veilige, vriendelijke en leefbare woon, werk- en leefgemeenschap.

Actueel

Momenteel denkt Wilnis Klopt  actief mee over o.a.  de onderstaande onderwerpen                             

  • de toekomst van het openbaar vervoer in Wilnis en omstreken

  • de plannen met recreatieterreinen in Wilnis en omgeving

  • het ontwikkelen van een natuurspeeltuin in het Speelwoud
  • de plannen met de oude Voorbij- locatie
  •  een veilige ontsluiting van Maricken richting Wilnis
  • zonnevelden en windmolens in het kader van duurzaamheid