Wilnis Klopt werkt aan behoud en verbetering van ons hele dorp als een veilige, vriendelijke en leefbare woon-, werk- en leefgemeenschap.

06.06.2022

Wilnis Klopt gaat voor inspiratie naar Bodegraven

Dinsdag 31 mei zijn een aantal ondernemers, inwoners, vastgoedeigenaren, Bodegraven moodboard.jpeg vertegenwoordigers van de kerk en Wilnis Klopt op ‘werkbezoek’ geweest in Bodegraven. Daar is op initiatief van inwoners een plan gemaakt om het centrum mooier, groener en sfeervoller te maken. De gemeente Bodegraven heeft het plan in grote lijnen samen met een aannemer uitgevoerd.

Wij willen met elkaar de verpaupering in Wilnis Dorp tegengaan en het oude dorp mooier, groener en sfeervoller maken. Vanuit de gemeente De Ronde Venen is er al een traject gestart gericht op de toekomstbestendigheid van het winkelgebied in Wilnis Dorp.  Reden te meer om nu met een mooi plan te komen, zoals dat in Bodegraven gedaan is.

Wilt u met ons meedenken? Neem dan contact op!

Bodegraven impressiefoto.jpeg

Wilnis Klopt - 22:07:28 | Een opmerking toevoegen