Wilnis Klopt werkt aan behoud en verbetering van ons hele dorp als een veilige, vriendelijke en leefbare woon, werk- en leefgemeenschap.

28.01.2021

Jaarvergadering en Jaarverslag 2020

Alle leden hebben zojuist een uitnodiging ontvangen voor de jaarvergadering. Ben je lid en heb je deze nog niet ontvangen, kijk dan eerst even in de map waar je ongewenste e-mail (spam) terecht komt. Staat hij daar niet bij, neem dan even contact met ons op.

Jaaroverzicht

Wij zijn sinds een jaar een vereniging en zijn dit met een vliegende start begonnen. Het winterfeest in de Willisstee was een groot succes en hadden we zeker begin 2021 herhaald als Covid 19 er niet tussen was gekomen. [Meer weten…]

Wilnis Klopt - 20:37:19 | Een opmerking toevoegen

25.11.2020

Voorstellen omtrent verkeer in dorpskern Wilnis

28 september, Wilnis,

Begin dit jaar heeft Wilnis Klopt een bijeenkomst georganiseerd over de verkeerssituatie in de dorpskern van Wilnis. Bewoners stellen een aantal maatregelen voor. Hieronder volgt de reactie van de gemeente op deze maatregelen.

Ook hebben we contact gelegd met Veilig Verkeer Nederland om de voorstellen door te nemen.

Totaal eenrichtingsverkeer (dus ook voor fietsers) tijdens breng- en haaltijden
Koningin Julianaschool (als in Vinkeveen)

Dorpsstraat - Julianastraat - Raadhuisstraat
Plattegrond dorp.png

De gemeente staat positief tegenover het houden van een proef met het instellen van eenrichtingsverkeer in de dorpskern van Wilnis. [Meer weten…]

Wilnis Klopt - 22:20:56 | 1 opmerking

Kennismaking met Elmer Kruger, Wijkagent Wilnis

24 augustus 2020 te Wilnis

Bob geeft een uitleg over Wilnis Klopt en we doen een voorstelrondje en daarna een vragenronde.

Gerard: Wie heeft contact met jongeren die opvallen, de wijkagent of een jongerenwerker?
Elmer: De politie komt vooral als er problemen zijn en wil dan vaak informatie om dat eventueel door te spelen. De politie/ wijkagent is een veiligheidsmanager en geen gezelligheidsprater.

Pieter: Welke soort overlast is in Wilnis het grootst. [Meer weten…]

Wilnis Klopt - 21:12:50 | Een opmerking toevoegen