Wilnis Klopt werkt aan behoud en verbetering van ons hele dorp als een veilige, vriendelijke en leefbare woon-, werk- en leefgemeenschap.

29.11.2021

Notulen vergadering 9 november met Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen

Gemeente De Ronde Venen.jpgOp 9 november jongstleden, had Wilnis Klopt een vergadering met Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Ronde Venen. Lees er hier alles over!

Wilnis Klopt - 22:53:57 | Een opmerking toevoegen

16.10.2021

Oproep voor aandragen gespreksonderwerpen met de gemeente

In november heeft Wilnis Klopt een vergadering met de Burgemeester en Wethouders (B&W), hiervoor hebben we zelf al een aantal onderwerpen genoteerd, maar wij willen ook graag van U weten welke onderwerpen U besproken zou willen zien. Voor het aanmelden van onderwerpen, vragen we U gebruik te maken van het contactformulier, zodat we voldoende gegevens hebben om contact met U op te nemen mochten we verdere vragen hebben. De volgende onderwerpen hebben we zelf reeds genoteerd:

Duurzaam De Ronde Venen
- Hoe is de stand van zaken rondom de energietransitie. Wat zijn daarin de plannen nu de windmolens van de baan zijn?

Woningen en woningbouw
- Komt er/ is er gemeentelijk beleid aangaande woningbouw, en dan met name woningen voor starters en 55+. [Meer weten…]

Wilnis Klopt - 23:02:20 | Een opmerking toevoegen

Vergadering Oktober en bijeenkomst met Gemeente en Provincie over natuurgebied Gagel / Bijleveld

Het bestuur van Wilnis Klopt heeft twee keer vergaderd deze maand.
Namens de gemeente was Marieke v.d. Berg aanwezig (als vervanging van Pieter Scholten).

Vergadering Oktober 2021Buurderij-van-Dam.png

De eerste bijeenkomst werd gehouden bij Buurderij Van Dam. Daar was ook Niels Broszat (beeldend kunstenaar) bij aanwezig. [Meer weten…]

Wilnis Klopt - 20:23:25 | 8 opmerkingen

10.09.2021

Afscheid trouwe dienders en vergadering September 2021

Beste leden van Wilnis Klopt en andere geinteresseerden,

De Grote Sniep.pngWij hopen dat jullie ondanks de corona problemen in goede gezondheid een fijne zomer hebben beleefd.

Na de vele digitale besprekingen van de afgelopen lange periode vergaderde Wilnis Klopt na de zomerstop ‘live’ op 7 september in de Grote Sniep.

Graag willen wij jullie allen weer op de hoogte brengen van onze activiteiten. Onderwerpen op onze agenda waren de afgelopen periode o.a. windmolens en zonnepanelen, het verkeer in de Dorpsstraat, de ontwikkelingen bij het Voorbij terrein, verkeersveiligheid in de Maricken. [Meer weten…]

Wilnis Klopt - 08:25:03 | Een opmerking toevoegen

18.05.2021

Beleidsnota zoekgebieden zon en wind

Beste Wilnissers,
Google maps met windmolenoverlay.png
Om u zo goed mogelijk te informeren over de op stapel staande plannen met betrekking tot zonnevelden en windmolens, vindt u hieronder beknopte informatie gebaseerd op de Beleidsnota Zoekgebieden zon en wind. Mocht u op basis van onderstaande informatie verdere vragen hebben, dan verwijzen we u graag in eerste instantie naar het originele document hierna te noemen ‘de beleidsnota’, ook kunt u terecht op de uitgebreide duurzaamheidswebsite van de gemeente. Mocht uw vraag daar niet beantwoord worden, dan horen wij dit graag. Allicht kunnen wij u direct van een antwoord voorzien, en anders leggen we uw vraag neer bij de gemeente.

Op 26 mei is de ‘Inspreekavond zoekgebieden zonnevelden en windmolens’, mocht u die willen bijwonen of willen inspreken, dan vindt u hier meer informatie.

De precieze inpassing en mogelijkheden voor zonnevelden en windmolens zal per gebied apart bekeken worden. [Meer weten…]

Wilnis Klopt - 20:12:24 | Een opmerking toevoegen