Wilnis Klopt werkt aan behoud en verbetering van ons hele dorp als een veilige, vriendelijke en leefbare woon, werk- en leefgemeenschap.

Wie we zijn

Wilnis Klopt bestaat op dit moment uit een enthousiaste groep Wilnissers die elke maand bijeenkomen om de meest uiteenlopende onderwerpen te bespreken. Van leefbaarheid in het dorp tot veiligheid door middel van buurtpreventie via WhatsApp.  Verder bieden wij ondersteuning bij initiatieven van bewoners en ondernemers en zijn wij vaak het klankbord voor de gemeente De Ronde Venen en de Provincie Utrecht. 


Het bestuur van  Wilnis Klopt:

Voorzitter: Bob Nisters                                                                                                                                                                Secretaris: Daniëlle Samsom- van Eijk                                                                                                          Penningmeester: Olivier van Straelen                                                                                                                    Overige bestuursleden: Gerard de Kuijer, Tom van Zijl , Marcel Wiebes, Jorre Meijrink, 

Vanuit de Tympaan de Baat: Henk Rikveld

Vanuit de Gemeente de Ronde Venen: Pieter Scholten