Wilnis Klopt werkt aan behoud en verbetering van ons hele dorp als een veilige, vriendelijke en leefbare woon-, werk- en leefgemeenschap.

14.04.2023

Wilnis Klopt Winterfeest 2023

Zaterdag 18 februari hebben we voor de tweede keer een Winterfeest voor onze leden georganiseerd.

Opening

Vanaf 17.00 uur werd iedereen in de Willisstee ontvangen met een drankje, waar DJ René van Dijk gezellige muziek draaide. In de zaal stonden oud Hollandse spelletjes, uitgeleend door Chris Ende, waar jong en oud zich mee vermaakte en kinderen konden zich laten schminken.

Winterfeest 2023 - Programma en Kwis.png
Onze voorzitter Bob Nisters was helaas ziek en dus hield Jorre Meijrink een
openingswoord, waarin hij de leden bedankte voor hun steun en kort iets
vertelde over een aantal dingen waar Wilnis Klopt momenteel mee bezig is.

Winterfeest 2023 - Openingswoord.jpeg
Het Hollands buffet werd geopend en we hebben genoten van verschillende
stamppotten. [Meer weten…]

Wilnis Klopt - 18:47:40 | Een opmerking toevoegen

21.11.2022

Vernieling, beschadiging en overlast

Vernieling schommel Het Speelwoud - 2022-11-21.jpegInwoners van Wilnis,

Helaas horen we van verschillende kanten regelmatig dat er op verschillende plaatsen in Wilnis sprake is van vernieling, beschadiging en overlast. In het Speelwoud, het parkje bij de Mees ten Oeverlaan, langs de Wilnisse Zuwe en verscheidene andere locaties. Dit is ook gesignaleerd door de gemeente en de wijkagent. We zijn hierover met elkaar in gesprek.

Het helpt om het bij de gemeente te melden als u iets opmerkt. [Meer weten…]

Wilnis Klopt - 22:02:45 | 1 opmerking

25.09.2022

Uitslag Wilnis Klopt fotowedstrijd: Wie schiet het mooiste zomerse plaatje van Wilnis?

Tijdens de ALV van 13 september jl. heeft het bestuur uit de inzendingen de winnaar gekozen.
WK Fotowedstrijd - Winnaar.jpeg
De winnende foto van koeien die verkoeling zoeken in het Wilnisse water is gemaakt door Jeannette Drost- Samsom. Zij heeft haar foto als setje ansichtkaarten gekregen, om zo anderen mee te laten genieten van onze mooie woonomgeving.
WK Fotowedstrijd - Overige fotos.jpg
De overige inzenders willen wij bedanken voor hun bijdrage: Nant Hartel voor de foto van de uitdagende rood- en zwartbonte koeien, Henk Kuijlenburg voor de foto van zijn prachtige tuin en Evi Panhuizen ( 9 jaar!) voor de sfeervolle foto van haar hond. [Meer weten…]

Wilnis Klopt - 20:59:07 | Een opmerking toevoegen

29.06.2022

Doe mee aan de Wilnis Klopt Fotowedstrijd!

Wilnis Klopt organiseert tijdens de zomer van 2022 een fotowedstrijd:

Wie schiet het mooiste zomerse plaatje van Wilnis?
Fotowedstrijd.jpg
Stuur uw deelnemende foto naar info@wilnisklopt.nl

Voorwaarden:
- De inzending sluit op woensdag 31 augustus.
- Het bestuur van Wilnis Klopt kiest de winnaar op basis van de inzendingen.
- Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
- Prijswinnaars worden bekend gemaakt tijdens de ALV van Wilnis Klopt op 13 september.

N.B. [Meer weten…]

Wilnis Klopt - 22:22:03 | Een opmerking toevoegen

06.06.2022

Wilnis Klopt gaat voor inspiratie naar Bodegraven

Dinsdag 31 mei zijn een aantal ondernemers, inwoners, vastgoedeigenaren, Bodegraven moodboard.jpeg vertegenwoordigers van de kerk en Wilnis Klopt op ‘werkbezoek’ geweest in Bodegraven. Daar is op initiatief van inwoners een plan gemaakt om het centrum mooier, groener en sfeervoller te maken. De gemeente Bodegraven heeft het plan in grote lijnen samen met een aannemer uitgevoerd.

Wij willen met elkaar de verpaupering in Wilnis Dorp tegengaan en het oude dorp mooier, groener en sfeervoller maken. Vanuit de gemeente De Ronde Venen is er al een traject gestart gericht op de toekomstbestendigheid van het winkelgebied in Wilnis Dorp.  Reden te meer om nu met een mooi plan te komen, zoals dat in Bodegraven gedaan is. [Meer weten…]

Wilnis Klopt - 22:07:28 | Een opmerking toevoegen