Wilnis Klopt werkt aan behoud en verbetering van ons hele dorp als een veilige, vriendelijke en leefbare woon-, werk- en leefgemeenschap.

Mijlpalen

 Sinds de oprichting van Wilnis Klopt in 2013 hebben we samen met onze vrijwilligers de volgende mijlpalen bereikt:

- Betrokken bij de bouw en ontwikkeling van nieuwbouwwijk Marickenzijde en de daarbij behorende ontsluiting.

- Dankzij de lobby van Wilnis Klopt is het kruispunt N212/Begraafplaats bij Wilnis nu voorzien van een rotonde waardoor het aantal ongelukken is afgenomen.

- In samenwerking met ondernemers in Wilnis Dorp hebben wij door middel van een enquête geïnventariseerd hoe de bewoners Wilnis ervaren en waar nu precies nog vraag naar is. 435 mensen hebben de enquête ingevuld. 

- Samen inkoop Zonnepanelen in 2013. Door vraag te bundelen is het ons gelukt om tegen een scherpe prijs zonnepanelen in te kopen en te laten installeren.- Betrokken bij de succesvolle organisatie van herdenking van 10 jaar Dijkdoorbraak

Volg Wilnis Klopt op Facebook om op de hoogte te blijven van onze verdere activiteiten.