Wilnis Klopt werkt aan behoud en verbetering van ons hele dorp als een veilige, vriendelijke en leefbare woon-, werk- en leefgemeenschap.

Wie we zijn

Wilnis Klopt bestaat op dit moment uit een aantal enthousiaste Wilnissers die elke maand bijeenkomen om de meest uiteenlopende onderwerpen te bespreken. Van openbaarvervoer tot buurtpreventie en van leefbaarheid tot verkeerssituaties. Verder bieden wij ondersteuning bij initiatieven van bewoners en ondernemers en zijn wij vaak het klankbord voor gemeente De Ronde Venen en de Provincie Utrecht. 


Bestuur

  • Bob Nisters (Voorzitter)
  • Daniëlle Samsom- van Eijk (Secretaris)
  • Jorre Meijrink
  • Olivier van Straelen (Penningmeester)
  • Tom van Zijl