Wilnis Klopt werkt aan behoud en verbetering van ons hele dorp als een veilige, vriendelijke en leefbare woon-, werk- en leefgemeenschap.

Vergadering december 2021

Aanwezig: Het bestuur van Wilnis Klopt

Besluiten

  • Wilnis Klopt gaat een overleg plannen met verschillende partijen om te kijken welke mogelijkheden er zijn om de inrichting en uitstraling van Dorpsstraat, school- en kerkomgeving te verbeteren en verfraaien.
  • Wilnis Klopt denkt mee met de wethouder, Willisstee, bibliotheek en meer partijen over hoe de Willisstee in de toekomst een functie als dorpshuis, waarin veel activiteiten samenkomen, kan krijgen en behouden.
  • In het nieuwe jaar wil Wilnis Klopt om de tafel met Jumbo en een afvaardiging van de ondernemersvereniging, om met elkaar na te denken over de mogelijkheden en moeilijkheden rondom de plannen van Jumbo en CSW.