Wilnis Klopt werkt aan behoud en verbetering van ons hele dorp als een veilige, vriendelijke en leefbare woon-, werk- en leefgemeenschap.

Vergadering oktober 2021

Aanwezig

Het bestuur van Wilnis Klopt, Marieke v.d. Berg en Niels Broszat (beeldend kunstenaar).

Onderwerpen

 

  • Hoe kan Wilnis Klopt als vereniging voldoen aan de nieuwe WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)?
  • Welke punten willen wij bespreken met het college van B&W in november en hoe betrekken we daar leden en inwoners bij?
  • Wilnis Klopt participeert in een overleg met wethouder en groep ‘Red onze bieb’ over hoe de Willisstee als multifunctioneel gebouw ingezet kan worden.
  • Proef met eenrichtingsverkeer in Julianastraat- Raadhuisstraat- Dorpsstraat start eind oktober. De Koningin Julianaschool maakt zich zorgen om de verkeersveiligheid van fietsende kinderen in de Dorpsstraat. Niels Broszat neemt contact op met de betreffende ambtenaar met het verzoek om op een kleurrijke manier de aandacht voor deze kinderen te vragen.