Wilnis Klopt werkt aan behoud en verbetering van ons hele dorp als een veilige, vriendelijke en leefbare woon-, werk- en leefgemeenschap.

Vergadering september 2021

Aanwezig

Het bestuur van Wilnis Klopt, Pieter Scholten, Henk Rikveld en Joost Samsom.

Onderwerpen

- Er zijn plannen vanuit de provincie voor de aanleg van een strook moeras tussen de Gagelweg en de Oudhuijzerweg. Wilnis Klopt wil in gesprek met de betrokken wethouder om onze zorgen te delen omtrent de mogelijke overlast van knutten die zal ontstaan.

- De ontwikkelingen op gebied van duurzame energie zijn besproken; voor het plaatsen van zonnevelden zal veel ruimte nodig zijn nu windmolens van de baan zijn. Wilnis Klopt wil het dorpse karakter en ons landschap behouden en denkt na over mogelijke oplossingen. We hebben hierover ook contact met de dorpsraden van De Hoef en Baambrugge.

- We volgen de bouwplannen van Van Schie op de voormalige Voorbij locatie.

- Er wordt opnieuw contact met de gemeente gezocht i.v.m. de mogelijke invoer van eenrichtingsverkeer in Wilnis Dorp.

- Bij het zoeken van locaties voor een trimbaan en calisthenics in De Ronde Venen zijn wij betrokken.

- De mogelijke sluiting van de bibliotheek in de Willisstee willen we voorkomen.

- We willen in november een overleg met het college van De Ronde Venen plannen, waarin wij onder andere een aantal van bovengenoemde punten zullen bespreken.