Wilnis Klopt werkt aan behoud en verbetering van ons hele dorp als een veilige, vriendelijke en leefbare woon-, werk- en leefgemeenschap.

Vergadering 10 januari en 7 februari 2022

Aanwezig: Het bestuur van Wilnis Klopt

Wilnis Klopt laat op de basisscholen in Wilnis de leerlingen van groep 1 t/m 4 stemmen op het nieuwe speeltoestel van hun keuze in Het Speelwoud.

Na de verkiezingen gaat Wilnis Klopt het nieuwe college vragen of zij een plan hebben voor voorzieningen voor de jeugd in Wilnis.

Wilnis Klopt is aanwezig tijdens de online bewonersavond over groot onderhoud aan de Bovendijk en uit in een brief aan betrokken projectleider en wethouder haar zorgen over o.a.

  1. de conditie van het opgeknapte wegdek na de geplande grondtransporten
  2. de veiligheid van fietsers ten tijde van de grondtransporten

Wilnis Klopt wil graag een overleg waarbij de gemeente en het bestuur van de Willisstee aanwezig zijn, om zo met elkaar de Willisstee als dorpshuis een toekomst te kunnen geven.

Wilnis Klopt is in overleg met kerk, schoolbestuur, winkeliers en ondernemers om de inrichting en uitstraling van de Dorpsstraat, school- en kerkomgeving te verbeteren en te verfraaien.

Wilnis Klopt heeft contact met bewoners van de Oudhuijzerweg om gezamenlijk op te trekken in de contacten met de provincie m.b.t. de plannen voor het gebied Gagel/ Bijleveld.