Wilnis Klopt werkt aan behoud en verbetering van ons hele dorp als een veilige, vriendelijke en leefbare woon-, werk- en leefgemeenschap.

Verkorte notulen vergaderingen Maart en April 2022

  • Wilnis Klopt heeft met wethouder Van Uden en de beleidsmedewerker Milieu gesproken over de grondtransporten naar de Zuwe en in de toekomst naar de Bovendijk. We zijn kritisch op het afgeven van de vergunning en houden dit onderwerp op onze aandachtspuntenlijst.
  • In overleg met diverse partijen, waaronder het bestuur van de Willisstee, de bibliotheek, de beheerders e.a., probeert Wilnis Klopt een mooi toekomstplan te maken voor de Willisstee. Na de vorming van een nieuw college komt er een overleg met de betreffende wethouder.
  • Er is gesproken met de wijkagent en beleidsadviseur Veiligheid over de overlast van jeugd in Wilnis. Er is sprake van vernieling en drank- en drugsmisbruik. We willen gezamenlijk zoeken naar mogelijkheden voor ruimte en activiteiten voor de jeugd.
  • Wilnis Klopt participeert in de klankbordgroep voor het ontwikkelen van het Maricken Park.
  • We hebben contact met ondernemers en andere partijen uit Wilnis Dorp over hoe we verpaupering in Wilnis Dorp tegen kunnen gaan. We gaan op bezoek in Bodegraven om te zien welke resultaten daar door samenwerking van diverse partijen bereikt zijn.
  • WK besteedt via sociale media aandacht aan meer groen in de tuinen en aansluiting op glasvezel in delen van Wilnis.
  • Het natuurproject bij de Gagel- Bijleveld blijft onze aandacht houden.